President: Mrs I Delussey

Vice President: Mrs A Freel

Past President: Mrs A Houlihan

Secretary: Mrs C Farren

Treasurer: Mrs M Campbell

Match: Mrs I Delussey

Tel: 01475 63868